Сприятливі властивості артишоку в профілактиці серцево-судинних захворювань, зумовлені ліпідознижувальним і глюкозознижувальним ефектами

Rondanelli M., Monteferrario F., Perna S., Faliva M.A., Opizzi A.

Екстракт артишоку (Cynara scolymus) має холеретичну, діуретичну, проносну, апетитостимулювальну, протиподагричну та  дезінтоксикаційну дії. У першій половині ХХ ст. було відкрито потенціал цієї рослини в лікуванні печінкових захворювань та ідентифіковано цинарин – одну з ключових активних речовин артишоку. У наш час водний екстракт листя артишоку (ЕЛА) визнано ефективним і безпечним засобом для лікування гіперліпідемії, покращення функції печінки та стимуляції апетиту.

Листя артишоку містить флавоноїди, сесквітерпенові лактони, антоціани (зокрема, ціанідин і таніни), ефірні олії, каротиноїди, насичені та ненасичені жирні кислоти, моно-, оліго- й полісахариди, пектини, інулін, амінокислоти та білки, а також велику кількість ферментів (оксидазу, пероксидазу, цинаразу, аскорбіназу, протеазу) тощо.

Кафеоїлхінові кислоти – є одними з активних складників ЕЛА. До цих речовин належать цинарин , хлорогенова та криптохлорогенова кислоти. Кафеоїлхінові кислоти реалізують холеретичну й частково холестеринознижувальну дії.

Основними флавоноїдами артишоку є лютеолін і його глікозиди: цинарозид, сколімозид і цинаротріозид. Окрім того, ЕЛА містить рутин, апігенін, кверцетин тощо. Флавоноїди протидіють гіперхолестеринемії щонайменше двома способами: зменшують усмоктування холестерину та сповільнюють синтез ендогенного холестерину. На додачу ці сполуки підсилюють вироблення жовчних кислот і мають антиоксидантний вплив.

Сесквітерпенові лактони (цинаротріол, цинаропікрин) чинять гіпохолестеринемічну та протизапальну дії.

 

Фармакологічна та терапевтична дії ЕЛА

Вплив на ліпідний метаболізм

ЕЛА знижує ендогенну продукцію холестерину та тригліцеридів і сприяє їхній екскреції чи перерозподілу в організмі (рис. 1).

 

Рис. 1. Механізми впливу ЕЛА на вміст холестерину в плазмі крові

Водночас ЕЛА збільшує кількість жовчних кислот і холестерину, які екскретуються з жовчю, зменшуючи вміст холестерину в печінці та сироватці крові. Описано також безпосередній пригнічувальний вплив ЕЛА на ендогенний синтез холестерину, який є подібним до дії статинів і реалізується шляхом модуляції активності 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА-редуктази.Наукові дані свідчать, що першим кроком до утворення атероматозних бляшок є ушкодження ендотелію. Експерименти in vitro виявили, що активні складники артишоку не лише зменшують уміст холестерину в плазмі крові, а й покращують стан ендотелію судин, запобігаючи атеросклерозу одразу двома шляхами (рис. 2).

Рис. 2. Двоспрямована протидія атеросклерозу за допомогою ЕЛА

Антиоксидантна дія

ЕЛА протидіє несприятливим впливам вільних радикалів і пригнічує перекисне окиснення ліпідів. Ці властивості зумовлені наявністю у складі ЕЛА флавоноїдів і лютеоліну. Ці речовини захоплюють активні форми кисню та перетворюють їх на менш агресивні радикали, зберігаючи фізіологічні антиоксиданти (каротиноїди, глутатіон, вітаміни С та Е). Антиоксидантний ефект ЕЛА тісно пов’язаний із гепатопротекторним.

Гіпоглікемічна дія

Деякі складники ЕЛА здатні знижувати рівень глікемії. Зокрема, хлорогенова кислота є потужним інгібітором глюкозо-6-фосфаттранслокази – ключового ферменту глюконеогенезу та гліколізу. Ця кислота також зменшує всмоктування глюкози в кишківнику. Крім того, продемонстровано здатність деяких кафеоїлхінових кислот пригнічувати α-глюкозидазу.

Гепатопротекторний ефект

Гепатопротекторна дія ЕЛА реалізується завдяки цинарину та кафеоїлхіновим кислотам і проявляється зниженням умісту малонового альдегіду й печінкових ферментів. В експериментах було продемонстровано здатність ЕЛА пришвидшувати регенерацію тканин печінки та покращувати функцію цього органа, знижувати вміст загального та прямого білірубіну.

Холеретична дія

Артишоку притаманна амфохолеретична дія, тобто двоспрямована регуляція секреції жовчі: надмірну секрецію ЕЛА знижує, а недостатню – підвищує. Фітокомплекс ЕЛА посилює холерез завдяки стимуляції ферментної, функціональної та протитоксичної активності печінки, регенерації та збільшення кровотоку в ній. Біліотропна й гепатотропна активність ЕЛА дають змогу застосовувати цей засіб у лікуванні диспепсії.

Висновки

Хімічний склад ЕЛА забезпечує багатогранну дію цього засобу: гіпохолестеринемічну, гіпоглікемічну, холеретичну, гепатопротекторну тощо.

Література