Екстракт листя артишоку зменшує прояви помірної диспепсії: результати відкритого дослідження

Marakis G., Walker A.F., Middleton R.W. і співавт.

Диспепсія є однією з найпоширеніших причин звернення по медичну допомогу в загальній практиці. Серед етіологічних чинників диспепсії називають біліарну дискінезію, недостатню секрецію травних ферментів, гіпоацидний стан, наявність гелікобактерної інфекції, вплив психологічних чинників тощо. Враховуючи поліетіологічну природу та недостатньо вивчену патофізіологію цього стану, лікування переважно є емпіричним і передбачає правильне харчування, усунення стресів і фармакотерапію. Нещодавно інтерес науково-медичної спільноти в аспекті лікування диспепсії привернув потенціал екстракту листя артишоку (ЕЛА).

ЕЛА, багатий на флавоноїди та кафеоїлхінові кислоти, має потужні холеретичні, гепатопротекторні, антиоксидантні та  ліпідознижувальні властивості. Проведені в Німеччині постмаркетингові дослідження виявили також антиеметичну та спазмолітичну дії ЕЛА.

У цьому дослідженні взяли участь 516 відносно здорових добровольців зі скаргами на порушення травлення, котрих було рандомізовано в групи застосування 320 або 640 мг ЕЛА щоденно протягом 2 місяців. На початку дослідження та після завершення лікування стан пацієнтів визначався за Непеанським індексом диспепсії, який оцінює вираженість цих симптомів та якість життя, й опитувальником тривожності Спілбергера.

Через 2 місяці застосування обох доз ЕЛА вираженість усіх симптомів, які включає Непеанський індекс диспепсії, достовірно зменшилася порівняно з вихідним рівнем (p<0,01) (рис. 1).

 

Рис. 1. Симптоми, вираженість яких знижує ЕЛА

Зменшення болю та дискомфорту, а також сумарної оцінки вираженості диспепсії сягало 40% (із 56 та 57 балів до 33 і 35 балів у групах 320 та 640 мг відповідно). Для інших симптомів зниження інтенсивності становило 30-50% для обох доз (рис. 2).

Рис. 2. Середня сумарна оцінка диспепсії на початку дослідження та через 2 місяці застосування ЕЛА в групах 320 і 640 мг на добу

Після курсу вживання ЕЛА якість життя пацієнтів достовірно покращилася за всіма субшкалами. Хоча це покращення було вираженішим у групі 640 мг препарату, відмінність від групи 320 мг виявилася незначущою. Важливо, що ефективність лікування не залежала від статі.

За результатами проведеного опитування, 67% учасників відзначили покращення стану, причому частині з них вдалося зменшити дози попередньо призначених фармакопрепаратів для покращення травлення. 

Вторинною кінцевою точкою дослідження виступала оцінка впливу ЕЛА на рівень тривожності. В обох групах було зафіксовано статистично достовірне зниження й особистісної, й реактивної тривожності. Реактивну тривожність вираженіше знижувала доза 640 мг.

Отже, автори дійшли висновку, що ЕЛА усуває симптоми диспепсії та покращує якість життя, що відповідає результатам інших досліджень. Імовірно, залишкові симптоми, не усунені застосуванням ЕЛА, зумовлені недіагностованими хворобами, які потребують іншого лікування, наприклад хелікобактерною інфекцією. На думку авторів, модифікація способу життя в поєднанні з емпіричною терапією ЕЛА може бути підходом першої лінії до лікування диспепсії, особливо враховуючи сприятливий вплив на якість життя та рівень тривожності.

Висновки. У цьому дослідженні було продемонстровано здатність ЕЛА усувати диспептичні симптоми та покращувати якість життя. Для підтвердження цих результатів потрібні великі подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження.

Література