Функціональний і терапевтичний потенціал артишоку (Cynara scolymus) для здоров’я

Porro С., Benameur Т., Cianciulli А., Vacca М., Chiarini M., De Angelis M., Panaro M.A.

Здорове харчування та спосіб життя мають ключове значення для підтримки здоров’я та профілактики хвороб. Екстракт листя артишоку (Cynara scolymus; ЕЛА) містить велику кількість поліфенолів (хлорогенова кислота, цинарин), мінералів (калій, натрій, фосфор), флавоноїдів (лютеолін, апігенін), сесквітерпенових лактонів (цинаропікрін) і природних антиоксидантів. Ці молекули можуть мати сприятливий вплив  при хронічних захворюваннях, зокрема раку, серцево-судинних  та  нейродегенеративних захворюваннях. Продемонстровано, що вживання ЕЛА знижує вміст холестерину ліпопротеінів низької щільності (ХС ЛПНЩ), запобігаючи таким чином серцево-судинним захворюванням. Цей сприятливий ефект зумовлений наявністю інуліну та різних кислот. ЕЛА також здатний знижувати рівень тригліцеридів (ТГ), протидіяти несприятливим ефектам вільних радикалів, запобігати фотостарінню, чинити гепатопротекторний, протизапальний, протипухлинний і протидіабетичний впливи. ЕЛА дуже добре переноситься, не спричиняючи побічних ефектів навіть через кілька місяців постійного вживання.

Протимікробні ефекти

Дослідження свідчать про  інгібуючий вплив артишоку на різні патогени бактеріальної, грибкової та вірусної природи. Зокрема, кафеоїлхінові кислоти здатні руйнувати стінку бактеріальних клітин, а флавоноїди – пригнічувати активність мікробних ферментів. Продемонстровано здатність ЕЛА гальмувати ріст Staphylococcus aureus, Escherichia coli та Salmonella spp, а також грибків роду Candida. Противірусні ефекти артишоку ґрунтуються на пригніченні реплікації вірусів та перешкоджанні їх прикріпленню  до клітини.

Ефекти при запальних і шлунково-кишкових хворобах

Артишок здатен покращувати стан шлунково-кишкового тракту та запобігати розвитку хвороб. В експериментах in vitro показано, що ЕЛА чинить антиоксидантну та протизапальну дії в ланці  макрофагів людини, що особливо важливо, бо функція макрофагів має велике значення для підтримки гомеостазу травного тракту.

ЕЛА протидіє активації прозапального каскаду реакцій ядерного фактора (NF-kВ), запобігаючи надмірному запаленню. В експериментальній моделі коліту застосування ЕЛА полегшувало симптоми запальних захворювань кишківника, зокрема діарею, знижувало вміст гемоглобіну в калі та рівень лужної фосфатази.

ЕЛА притаманні холеретичні та гепатопротекторні властивості, а також здатність впливати на мікробіоту кишківника. Артишок підвищує кишковий вміст коротколанцюгових жирних кислот, які необхідні для підтримки метаболічного здоров’я кишківника, та знижує товстокишковий pH.

Включення ЕЛА в безглютенові продукти здатне покращити стан пацієнтів із целіакією завдяки антиоксидантному та протизапальному впливам.

Кардіоваскулярні ефекти

Артишоку притаманні антигіперліпідемічні, антигіперглікемічні, антигіпертензивні, антиоксидантні, протизапальні та антифібротичні ефекти (рис. 1).

Рис. 1. Кардіопротекторні ефекти ЕЛА

Дослідження свідчать, що ЕЛА зменшує вміст загального ХС, ТГ та ХС ЛПНЩ і збільшує вміст ліпопротеїнів високої щільності. Механізмами гіполіпідемічного впливу ЕЛА є зниження синтезу ХС, стимуляція карнітинової пальмітоїлтрансферази та сприяння перетворенню ХС на жовчні солі та  подальшим виведенням з організму. Артишок опосередковано пригнічує 3-гідрокси-3-метилглютарил-КоА-редуктазу – той самий фермент, на який спрямована дія статинів.

Застосування препаратів артишоку здатне знижувати систолічний і діастолічний артеріальний тиск, а також підвищувати активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази), експресію гена ендотеліальної NO-синтази та продукцію оксиду азоту.

Нейропротекторні ефекти

Поліфеноли мають антитромбоцитарну й антикоагулянтну дії, а також забезпечують нейропротекцію, причому не лише через безпосередній вплив на нейрони, а й завдяки дії на мікроглію. Крім того, поліфеноли протидіють запаленню та збільшують резистентність тканин мозку до шкідливих стимулів завдяки контролю експресії генів регуляторних білків (гістонових білків і транскрипційного ядерного фактора (NF-kВ). Поліфеноли доцільно застосовувати не лише з профілактичною метою, а й у фазі постінсультної реабілітації.

Багатий на поліфеноли ЕЛА протидіє окисному стресу клітин мозку та підвищує вміст нейропротекторних факторів (Klotho, PPARγ) у мозкових тканинах. Показано, що ЕЛА протидіє нейрозапаленню – основній ланці патогенезу нейродегенеративних захворювань (хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, бічного аміотрофічного склерозу). Окремо зафіксовано сприятливий вплив ЕЛА на мозок за умов ожиріння.

Крім поліфенолів і фітостеролів ЕЛА містить ізохлорогенову кислоту – потужний нейропротектор, який підвищує вміст мозкового нейротрофічного фактора, що запобігає тривожності, депресії та виникненню розладів пам’яті. Отже, застосування ЕЛА є перспективним терапевтичним підходом до лікування нейродегенеративних захворювань (рис. 2).

Рис. 2. Нейропротекторні ефекти артишоку

Фармакологічне застосування ЕЛА

У клінічних дослідженнях застосування ЕЛА сприяло зниженню ваги, рівнів трансаміназ, глюкози, загального ХС, ХС ЛПНЩ та ТГ у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом; зниженню вмісту окиснених ЛПНЩ у жінок із метаболічним синдромом; покращенню показників метаболізму глюкози в пацієнтів із порушеннями глікемії натще; зменшенню симптоматики та покращенню якості життя в пацієнтів із функціональною диспепсією.

Споживання ЕЛА в капсулах (500 мг 2 р/добу) протягом 8 тижнів знижує індекс маси тіла та рівень систолічного артеріального тиску в осіб з артеріальною гіпертензією. Гіпотензивний ефект ЕЛА було підтверджено і в інших дослідженнях.

Висновки

Артишок містить низку біоактивних сполук, яким притаманні протизапальні, ліпідознижувальні, протимікробні та нейропротекторні властивості. Дослідження свідчать, що при багатьох хворобах ЕЛА може застосовуватися як дієтична добавка в поєднанні зі стандартною терапією.

Література