Екстракт листя артишоку зменшує симптоми синдрому подразненого кишківника: дані постмаркетингового спостережного дослідження

Walker A.F., Middleton R.W., Petrowicz O.

Синдром подразненого кишківника (СПК), який трапляється приблизно у 22% загальної популяції світу, характеризується абдомінальним болем і зміною звички випорожнення. СПК є найпоширенішою гастроентерологічною патологією, з якою стикаються лікарі загальної практики. На частку цього синдрому також припадає до 50% робочого навантаження гастроентерологів вторинної ланки медичної допомоги, хоча 60-75% пацієнтів із СПК взагалі не звертаються до лікаря. Специфічні причини та механізми СПК дотепер не встановлені. Вважається, що патофізіологічним підґрунтям цього стану є зміни чутливості та моторики кишківника, аномалії відповіді гладеньких м’язів на подразник, запальні процеси. Відсутність однозначно визначеного патогенезу зумовлює відсутність чітко рекомендованого лікування, а в клінічних дослідженнях зазвичай отримують суперечливі результати.

У реальній клінічній практиці лікування СПК передбачає застосування відповідної дієти, фармакотерапії (проносних і протидіарейних засобів, антидепресантів, анксіолітиків, антагоністів холецистокініну) та фітотерапії. Відомим із давніх часів засобом фітотерапії є екстракт листя артишоку (ЕЛА), який має сприятливий вплив не лише на функцію печінки ,  ліпідний профіль, а й на  стан  травного тракту загалом. Описано холеретичний, антиеметичний і спазмолітичний ефекти ЕЛА. У Німеччині, Швейцарії та Фінляндії ЕЛА часто застосовують для лікування диспепсії. Враховуючи те що симптоми функціональної диспепсії частково відповідають симптомам СПК, а щонайменше  у третини пацієнтів із диспепсією встановлено діагноз СПК, ЕЛА має потенціал для усунення симптомів останнього.

У цьому дослідженні взяли участь 279 пацієнтів із неспецифічними скаргами гастроентерологічного профілю або синдромом диспепсії, які відповідали щонайменше 3 із 5 критеріїв СПК (біль у животі, спазми в правій половині живота, здуття живота, флатуленція, закреп). Цим пацієнтам було призначено ЕЛА в дозі 640 мг 3 р/добу протягом 6 тижнів.

Аналіз отриманих даних виявив достовірне зменшення тяжкості симптомів на тлі ЕЛА (рис. 1). Зокрема, вираженість абдомінального болю знизилася на 75,6%, спазмів у правій половині живота – на 77,6%, здуття живота – на 65,5%, флатуленції – на 66,4%, закрепів – на 70,6%. Загальна вираженість симптоматики СПК зменшилася на 71%.

Рис. 1. Середня оцінка тяжкості симптомів на початку дослідження та через 6 тижнів застосування ЕЛА

Покращення пацієнти почали відзначати в середньому через 10,4 дня лікування, а в 34% осіб ефект спостерігався вже через 1 тиждень.

Загальну ефективність цього лікування сприятливо оцінили й пацієнти, й лікарі (рис. 2). Зокрема, 84% пацієнтів і 84% лікарів оцінили ефективність ЕЛА в усуненні симптомів СПК як відмінну/хорошу.

Рис. 2. Оцінка середньої ефективності ЕЛА на думку лікарів

В досліджувальній  групі понад 96% пацієнтів стверджували, що   лікування ЕЛА було таким же хорошим або кращим, ніж будь-яка попередня терапія. Значні покращення спостерігалися протягом 6 тижнів дослідження та враховувались оцінки пацієнта   та  лікаря.

Переносимість ЕЛА була дуже хорошою; зафіксовано лише 3 випадки побічних реакцій (1 випадок посиленого відчуття голоду та 2 випадки флатуленції).

Висновки. ЕЛА має потенціал усунення симптомів СПК. Зважаючи на відсутність загальноприйнятих універсальних підходів до лікування СПК, доцільно провести масштабні контрольовані дослідження для вивчення ефективності ЕЛА при цьому захворюванні.

Література