Екстракт листя артишоку (Cynara scolymus) знижує вміст холестерину в плазмі у відносно здорових осіб із гіперхолестеринемією: рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження

Bundy R., Walker A.F., Middleton R.W., Wallis C., Simpson H.C.R.

Серцево-судинні захворювання є провідною причиною смерті, причому близько половини цих смертей спричиняє ішемічна хвороба серця. Первинною причиною серцево-судинних захворювань виступає атеросклероз, який є наслідком високих рівнів загального холестерину (ЗХС) у плазмі крові. Розраховано, що близько 10% смертей від серцево-судинних захворювань можна уникнути, якщо в усього населення світу буде досягнуто рівня ЗХС <6,5 ммоль/л.

Листя артишоку (Cynara scolymus) із давніх часів використовується у фітотерапії. Фармакологічні та доклінічні дослідження свідчать, що екстракту листя артишоку притаманні гіпохолестеринемічні й антиоксидантні властивості, які реалізуються завдяки численним активним сполукам (рис. 1).

 

Рис. 1. Активні речовини та механізм дії екстракту листя артишоку

За даними огляду літератури, екстракт листя артишоку забезпечує зниження середнього рівня ЗХС та/або тригліцеридів на 5-45% (Kraft, 1997). У рандомізованому контрольованому дослідженні застосування 1800 мг екстракту листя артишоку протягом 6 тижнів забезпечувало зниження ЗХС на 18,5%, а холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) – на 22,9%, що відповідає показникам деяких статинів. Зниження аналогічних показників у групі плацебо становило 8,6 та 6,3% відповідно (Englisch et al., 2000).

Завданням цього дослідження було вивчення впливу 12-тижневого курсу стандартизованого екстракту листя артишоку в дозі 1280 мг/добу на рівні ліпідів у відносно здорових осіб із незначною або помірною гіперхолестеринемією (ЗХС – 6,0-8,0 ммоль/л). У дослідженні взяли участь 73 добровольці, переважну більшість становили жінки й особи віком понад 50 років. Середній індекс маси тіла учасників був у межах надлишкової маси тіла. Групи не відрізнялися за харчуванням і базисною фармакотерапією.

Через 12 тижнів середній рівень ЗХС плазми крові в групі екстракту листя артишоку знизився на 4,2% (із 7,16±0,62 до 6,86±0,68 ммоль/л; р=0,025) (рис. 2), а в групі плацебо зріс на 1,9% (із 6,90±0,49 до 7,03±0,61 ммоль/л).

Рис. 2. Динаміка показників ліпідограми (ммоль/л) при застосуванні екстракту листя артишоку

Отже, через 12 тижнів лікування відмінність між рівнем ЗХС на тлі застосування екстракту листя артишоку та плацебо становила 6,1% (p=0,025). Також спостерігалися тенденції до зниження ХС ЛПНЩ та тригліцеридів, які не досягли рівня достовірності.

Як і в попередніх дослідженнях, у цьому випробуванні було відзначено відмінні показники безпеки та переносимості екстракту листя артишоку. Жоден із пацієнтів не припинив лікування у зв’язку з побічними ефектами; прихильність до лікування була хорошою.

Висновки. Екстракт листя артишоку здатний знижувати рівень ЗХС у дорослих із незначною/помірною гіперхолестеринемією. На потужність сприятливого впливу екстракту листя артишоку можуть впливати тип екстракту та його дозування.

Література