Ефективність екстракту листя артишоку в лікуванні пацієнтів із функціональною диспепсією: шеститижневе плацебо-контрольоване подвійне сліпе багатоцентрове дослідження

Holtmann G., Adam B., Haag S. і співавт.

Функціональна диспепсія передбачає наявність клінічної симптоматики з боку травного тракту без підтверджених структурних розладів, які можуть спричиняти ці симптоми. Лікування функціональної диспепсії дотепер потребує вдосконалення. У традиційній медицині екстракт листя артишоку (ЕЛА) широко застосовується для усунення диспептичних симптомів, оскільки покращує відтік жовчі та реалізує гепатопротекторні, ліпідознижувальні, антиоксидантні й антиспазматичні ефекти. Обсерваційні дані понад 1300 пацієнтів виявили сприятливий вплив ЕЛА на диспепсію.

У цьому дослідженні взяли участь 247 пацієнтів зі стійким або рецидивним болем чи дискомфортом у верхніх відділах живота та встановленим діагнозом функціональної диспепсії, яких було рандомізовано в групи прийому 320 мг ЕЛА чи плацебо (по 2 капсули 3 р/добу).

У кожен момент часу загальна зміна інтенсивності диспептичних симптомів порівняно з вихідним рівнем була більшою в групі ЕЛА, ніж у групі плацебо (рис. 1). Загалом ступінь покращення в групі ЕЛА був на 1,7 одиниці вищим порівняно з плацебо.

 

Рис. 1. Зміна інтенсивності диспептичних симптомів протягом 6 тижнів лікування (середнє значення ± стандартне відхилення)

Цікаво, що пацієнти групи ЕЛА повідомили про покращення вже через 1 тиждень застосування препарату.

Якість життя пацієнтів за Непеанським індексом диспепсії в групі ЕЛА покращилася на 89,6±95,8 бала, а в групі плацебо – лише на 67,5±77,3 бала (р<0,05) (рис. 2).

Рис. 2. Якість життя за Непеанським індексом диспепсії протягом 6 тижнів лікування (середнє значення ± стандартне відхилення)

Порівняно з вихідними показниками через 6 тижнів у всіх пацієнтів зменшилася вираженість відчуття переповнення та раннього насичення, флатуленції, нудоти, блювання й епігастрального болю, однак покращення стану за кожним із симптомів завжди було потужнішим у групі ЕЛА порівняно з плацебо. Найвираженішим виявився вплив ЕЛА на відчуття раннього насичення та переповнення шлунка.

Ефективність лікування ЕЛА оцінили як задовільну, хорошу або дуже хорошу 85,5% пацієнтів, а ефективність лікування плацебо – лише 68,7%. Аналогічна ситуація спостерігалася й у оцінках, поставлених лікарями (84,7 та 69,6% відповідно).

Отже, застосування ЕЛА є ефективнішим в усуненні диспептичних симптомів і покращенні якості життя, ніж плацебо. Відмінність у потужності загальної відповіді на ЕЛА та плацебо сягала 15%. Найвираженішою міжгрупова різниця була для відчуття раннього насичення та переповнення шлунка. Імовірно, основою сприятливого ефекту ЕЛА є його вплив на секрецію жовчі: підсилення біліарної секреції прискорює шлунково-кишковий транзит, запобігаючи здуттю та відчуттю переповнення. Крім того, сприятливу роль може відігравати добре відомий антиспазматичний ефект ЕЛА.

Висновки. ЕЛА є ефективнішим за плацебо в лікуванні функціональної диспепсії. Застосування ЕЛА не лише зменшує вираженість симптомів, але й покращує якість життя.

Література